English  中文  

产品中心

TDA7265 Class-AB ±25V 80mA 70dB 0.01% 25W+25W ZIP11
CY1668 3-Wire serial 4x13~7x10 10x2 3.3V~5.0V 8 step - SOP24
CY1628 3-Wire serial 4x13~7x10 10x2 3.3V~5.0V 8 Step - SOP28
STM32F030X4/X6/X8 Cortex-M0 16~64KBFlash * 4-8KBytes SRAM 15~55 TSSOP20/LQFP32/LQFP48/LQFP64 * * - 48MHz 2.4-3.6V
ME6207 800mA 6.5V 1.8-5.0V ±1% 80uA 65dB EN/SCP SOT89-5/SOT23-5/SOT89-3
ME6206 300mA 6.5V 1.5-5.0V ±2% 8uA 50dB SCP/OCP SOT23-3/SOT89-3/ SOT23/TO92
ME6208 150mA 18V 3.0-5.0V ±1%/±2% 3uA 50dB LOW IQ TO92/SOT89-3/SOT23-3
ME6210 500mA 18V 1.5-5.0V ±2% 1.5uA 50dB LOW IQ/SCP TO92/SOT89-3/SOT23-3
ME6118 1000mA 18V 1.2-5.0V ±2% 50uA 70dB OTP/OCP SOT223/TO252
ME78M05 500mA 35V 5V ±5% 3.5mA 80dB OTP/OCP/SCP TO252
ME78L05 500mA 35V 5V ±5% 3.5mA 80dB OTP/OCP/SCP TO252
SE3018 4.2V 4.5V-28V 4A Switch ±1% 10uA SSOP10
SE3213 12.6V 6.6V-30V 4A Switch ±1% 10uA SSOP10
CY4465 6.0V 7.0uA 4.3V 4.1V 2.4V 3.0V Y 18A Y ESOP8
CY4461A 6.0V 2.8uA 4.3V 4.1V 2.8V 3.0V Y 0.9A Y DFN2*2-6
ME4212系列 4.28±0.025V 4.08±0.05V 2.25±0.08V 2.95±0.1V 200±30mV -200±30mV 5.0uA SOT23-6
ME4059 4.2V/4.34V 4.7-5.5V 2000mA Switch ±1% 1uA ESOP8
ME4058 4.2V/8.4V/8.7V/12.6V/13.5V 4.25-20V 2000mA Switch ±1% 10uA SOP8
ME4057-N 4.2V/4.34V 4.25-9V 1000mA Linear ±1% 55uA ESOP8
ME4055-N 4.2V 4.25-9.0V 800mA Linear ±1% 55uA SOT23-6
ME4054B-N 4.2V 4.25-6.5V 500mA Linear ±1% 55uA SOT23-5
ME2808 2.0-7.0V 1.5-18V 1mA - ±1% 1.8uA NMOS N/A TO92/SOT89-3/ SOT23-3
ME2807 2.0-7.0V 1.5-18V 1mA 0.5mA ±1% 1.8uA CMOS N/A TO92/ SOT23-3/ SOT89-3
ME2806 1.0-6.5V 0.7-7.0V 0.19mA - ±1% 0.9uA NMOS 50ms SOT23/ SOT23-3
ME2805 1.0-6.5V 0.7-7.0V 0.19mA 3.4mA ±1% 0.9uA CMOS 200ms SOT23/ SOT23-3
ME2804 1.0-7.0V 0.7-7.0V - 3.4mA ±1% 0.9uA NMOS N/A SOT23-3
ME2803 1.0-7.0V 0.7-7.0V 0.14mA 3.4mA ±1% 0.9uA CMOS N/A SOT23-3
P25Q16H 16M 104MHz 1.65-3.60 –40 to 85℃ Single/Dual/Quad 20Y O Mass Production 150milSOP/208milSOP/8lead TSSOP/2*3mm USOM/3*4mm USON/6*5mm WSON/8-lead DIP
P25Q64U 64M 120MHz 1.65-3.60 –40 to 85℃ Single/Dual/Quad/QPI 20Y O Sampling 150milSOP/208milSOP/6*5mm WSON/8-lead DIP/24-ball TFBGA(4*6 array)
P25Q32U 32M 120MHz 1.65-3.60 –40 to 85℃ Single/Dual/Quad/QPI 20Y O Mass Production 150milSOP/208milSOP/8lead TSSOP/2*3mm USOM/3*4mm USON/6*5mm WSON/8-lead DIP
P25Q16U 16M 104MHz 1.65-3.60 –40 to 85℃ Single/Dual/Quad 20Y O Mass Production 150milSOP/208milSOP/8lead TSSOP/2*3mm USOM/3*4mm USON/6*5mm WSON/8-lead DIP
P25Q80U 8M 104MHz 1.65-3.60 –40 to 85℃ Single/Dual/Quad 20Y O Mass Production 150milSOP/208milSOP/8lead TSSOP/2*3mm USOM/3*4mm USON/6*5mm WSON/8-lead DIP
P25Q40U 4M 85MHz 1.65-3.60 –40 to 85℃ Single/Dual/Quad 20Y O Mass Production 150milSOP/208milSOP/8lead TSSOP/2*3mm USOM/3*4mm USON/6*5mm WSON/8-lead DIP
P25Q21U 2M 104MHz 1.65-3.60 –40 to 85℃ Single/Dual/Quad 20Y O Mass Production 150milSOP/208milSOP/8lead TSSOP/2*3mm USOM/3*4mm USON/6*5mm WSON/8-lead DIP
P25Q20U 2M 85MHz 1.65-3.60 –40 to 85℃ Single/Dual/Quad 20Y O Mass Production 150milSOP/208milSOP/8lead TSSOP/2*3mm USOM/3*4mm USON/6*5mm WSON/8-lead DIP
P25Q11U 1M 104MHz 1.65-3.60 –40 to 85℃ Single/Dual/Quad 20Y O Mass Production 150milSOP/208milSOP/8lead TSSOP/2*3mm USOM/3*4mm USON/6*5mm WSON/8-lead DIP
P25Q10U 1M 85MHz 1.65-3.60 –40 to 85℃ Single/Dual/Quad 20Y O Mass Production 150milSOP/208milSOP/8lead TSSOP/2*3mm USOM/3*4mm USON/6*5mm WSON/8-lead DIP
P25Q06U 512K 104MHz 1.65-3.60 –40 to 85℃ Single/Dual/Quad 20Y O Mass Production 150milSOP/208milSOP/8lead TSSOP/2*3mm USOM/3*4mm USON/6*5mm WSON/8-lead DIP
P25Q05U 512K 85MHz 1.65-3.60 –40 to 85℃ Single/Dual/Quad 20Y O Mass Production 150milSOP/208milSOP/8lead TSSOP/2*3mm USOM/3*4mm USON/6*5mm WSON/8-lead DIP
ME1117 1A 20V 1.25V-15V ±2% 3mA 60dB OTP/OCP SOT223/TO252
MPR121QR2 1.71V-3.6V 29uA 12-pads 16mS PC Peripherals • Remote Controls • Mobile Phones • Lighting Controls 2059 (20-Pin QFN)
CY4001 2.5V-5.5V 25uA 90mΩ 1.7A ±15% SOT23-5
P24C32C 32K Bit 4096x 8 1.7V-5.5V 1uA 1mA I2C-compatible 1MHz(5V),400KHz 150milSOP/208milSOP/8lead TSSOP/DFN2*3/UDFN2*3 /SOT23-5/TSOT23-5/MSOP8/DIP8
P25Q64H 64M 120MHz 2.30-3.60V –40 to 85℃ Single/Dual/Quad/QPI 20Y O Sampling 150milSOP/208milSOP/6*5mm WSON/8-lead DIP/24-ball TFBGA(4*6 array)
P25Q32H 32M 120MHz 2.30-3.60V –40 to 85℃ Single/Dual/Quad/QPI 20Y O Mass Production 150milSOP/208milSOP/8lead TSSOP/2*3mm USOM/3*4mm USON/6*5mm WSON/8-lead DIP
P25Q80H 8M 104MHz 2.30-3.60V –40 to 85℃ Single/Dual/Quad 20Y O Mass Production 150milSOP/208milSOP/8lead TSSOP/2*3mm USOM/3*4mm USON/6*5mm WSON/8-lead DIP
P25Q40H 4M 85MHz 2.30-3.60V –40 to 85℃ Single/Dual/Quad 20Y O Mass Production 150milSOP/208milSOP/8lead TSSOP/2*3mm USOM/3*4mm USON/6*5mm WSON/8-lead DIP
P25Q21H 2M 104MHz 2.30-3.60V –40 to 85℃ Single/Dual/Quad 20Y O Mass Production 150milSOP/208milSOP/8lead TSSOP/2*3mm USOM/3*4mm USON/6*5mm WSON/8-lead DIP
P25Q20H 2M 85MHz 2.30-3.60V –40 to 85℃ Single/Dual/Quad 20Y O Mass Production 150milSOP/208milSOP/8lead TSSOP/2*3mm USOM/3*4mm USON/6*5mm WSON/8-lead DIP
P25Q11H 1M 104MHz 2.30-3.60V –40 to 85℃ Single/Dual/Quad 20Y O Mass Production 150milSOP/208milSOP/8lead TSSOP/2*3mm USOM/3*4mm USON/6*5mm WSON/8-lead DIP
P25Q10H 1M 85MHz 2.30-3.60V –40 to 85℃ Single/Dual/Quad 20Y O Mass Production 150milSOP/208milSOP/8lead TSSOP/2*3mm USOM/3*4mm USON/6*5mm WSON/8-lead DIP
P25Q06H 512K 104MHz 2.30-3.60V –40 to 85℃ Single/Dual/Quad 20Y O Mass Production 150milSOP/208milSOP/8lead TSSOP/2*3mm USOM/3*4mm USON/6*5mm WSON/8-lead DIP
P25Q05H 512K 85MHz 2.30-3.60V –40 to 85℃ Single/Dual/Quad 20Y O Mass Production 150milSOP/208milSOP/8lead TSSOP/2*3mm USOM/3*4mm USON/6*5mm WSON/8-lead DIP
P25Q64LE 64M 104MHz 1.65-2.00V –40 to 85℃ Single/Dual/Quad 20Y O Sampling 150milSOP/208milSOP/6*5*0.75mm WSON/TFBGA(4*6 array)
P25Q64L 64M 85MHz 1.65-2.00V –40 to 85℃ Single/Dual/Quad 20Y O Sampling 150milSOP/208milSOP/6*5mm WSON/8-lead DIP/24-ball TFBGA(4*6 array)
P25Q32LE 32M 104MHz 1.65-2.00V –40 to 85℃ Single/Dual/Quad 20Y O Sampling 150milSOP/208milSOP/8lead TSSOP/2*3mm USOM/3*4mm USON/6*5mm WSON/8-lead DIP
P25Q32L 32M 85MHz 1.65-2.00V –40 to 85℃ Single/Dual/Quad 20Y O Mass Production 150milSOP/208milSOP/8lead TSSOP/2*3mm USOM/3*4mm USON/6*5mm WSON/8-lead DIP
P25Q16L 16M 85MHz 1.65-2.00V –40 to 85℃ Single/Dual/Quad 20Y O Mass Production 150milSOP/208milSOP/8lead TSSOP/2*3mm USOM/3*4mm USON/6*5mm WSON/8-lead DIP
P25Q81LE 8M 104MHz 1.65-2.00V –40 to 85℃ Single/Dual/Quad 20Y O Mass Production 150milSOP/208milSOP/8lead TSSOP/2*3mm USOM/3*4mm USON/6*5mm WSON/8-lead DIP
P25Q80L 8M 85MHz 1.65-2.00V –40 to 85℃ Single/Dual/Quad 20Y O Mass Production 150milSOP/208milSOP/8lead TSSOP/2*3mm USOM/3*4mm USON/6*5mm WSON/8-lead DIP
P25Q40L 4M 70MHz 1.65-2.00V –40 to 85℃ Single/Dual/Quad 20Y O Mass Production 150milSOP/208milSOP/8lead TSSOP/2*3mm USOM/3*4mm USON/6*5mm WSON/8-lead DIP
P25Q21L 2M 85MHz 1.65-2.00V –40 to 85℃ Single/Dual/Quad 20Y O Mass Production 150milSOP/208milSOP/8lead TSSOP/2*3mm USOM/3*4mm USON/6*5mm WSON/8-lead DIP
P25Q20L 2M 70MHz 1.65-2.00V –40 to 85℃ Single/Dual/Quad 20Y O Mass Production 150milSOP/208milSOP/8lead TSSOP/2*3mm USOM/3*4mm USON/6*5mm WSON/8-lead DIP
P25Q11L 1M 85MHz 1.65-2.00V –40 to 85℃ Single/Dual/Quad 20Y O Mass Production 150milSOP/208milSOP/8lead TSSOP/2*3mm USOM/3*4mm USON/6*5mm WSON/8-lead DIP
P25Q10L 1M 70MHz 1.65-2.00V –40 to 85℃ Single/Dual/Quad 20Y O Mass Production 150milSOP/208milSOP/8lead TSSOP/2*3mm USOM/3*4mm USON/6*5mm WSON/8-lead DIP
P25Q06L 512K 85MHz 1.65-2.00V –40 to 85℃ Single/Dual/Quad 20Y O Mass Production 150milSOP/208milSOP/8lead TSSOP/2*3mm USOM/3*4mm USON/6*5mm WSON/8-lead DIP
P25Q05L 512K 70MHz 1.65-2.00V –40 to 85℃ Single/Dual/Quad 20Y O Mass Production 150milSOP/208milSOP/8lead TSSOP/2*3mm USOM/3*4mm USON/6*5mm WSON/8-lead DIP